N-007

WP پرایمر متعلق به گروه پلیمر های استرین است ، که از MMA و بوتادین به وجود آمده است . وقتی به سیمان و ملات اضافه گردد به درون فضای خالی سیمان نفوذ کرده و همانند سنگدانه عمل می کند و باعث پر شدن فضای خالی درون آن ها می گردد و ساختار  مستحکم تری برای سیمان و ملات ایجاد می کند و نیز باعث ایجاد خاصیت ضد آب در آن می گردد . اعمال این ماده بر روی سیمان نه تنها باعث افزایش چسبندگی به بتن می گردد ، بلکه باعث حفاظت بتن از فشار  اسمزی آب و خسارت ناشی از افزایش عمر سیمان می گردد . به کار بردن این ماده روی محل اتصال بتن یا ملات جدید و قدیمی باعث جلوگیری از پوسته شدن ساختار می گردد و همچنین باعث چسبندگی بیشتر بین این دو سطح می شود .

محیط قابل استفاده :

♦ پرایمر واترپروف

 

♦ عامل اتصال

 

♦ روکش جداره چاه آب

 

♦ ملات ترمیم کننده

 

♦ مناسب برای ساخت ماهیچه های بتنی

 

♦ عامل اتصال بتن قدیمی به بتن جدید

 

♦ چسب همه کاره

فواید :

♦ خواص شیمیایی و مکانیکی مطلوب

 

♦ افزایش مقاومت در برابر آب و فشردگی

 

♦ حباب سازی ناچیز

 

♦ ضد یخ زدگی

 

♦ قدرت چسبندگی عالی

 

♦ قابل استفاده مستقیم روی سطوح نمناک و خیس

 

♦ انعطاف پذیری مطلوب

 

♦ ضد خورندگی

 

♦ غیر قابل اشتعال

 

♦ غیر سمی

روش استفاده :

a1

1: یک لیتر N-007 و سه لیتر آب را مخلوط کنید

a2

2: N-007 را به عنوان لایه پرایمر استفاده کنید

q1

3: مناسب برای استخر

a5

4: مناسب برای سرویس های بهداشتی

26

5: مناسب برای فضای سبز روی بام و ایوان

a4

6: مناسب برای محیط های زیرزمین

جدول مشخصات فنی :